image banner
Đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

TT

 

Cán bộ đầu mối

 

Đơn vị

 

Số điện thoại

 

Hộp thư điện tử

 

1

 

Trần Hữu Thượng

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

(0238) 3 830159

0917231678

 

thuong81sldna@gmail.com

 

 

2

 

Nguyễn Quốc Hùng

 

Sở Công Thương

 

0912295969

 

Quochung.sctna@gmail.com