image banner
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011 - 2016
Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc trên tinh thần khách quan, dân chủ, chiều nay (27/5), Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã chính thức công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể như sau:

Danh sách 13 người trúng cử Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 01:

1, Ông Nguyễn Đức Hiền, được 286217 phiếu , đạt 92,61% số phiếu hợp lệ

2, Bà Vi Thị Hương, được 266973 phiếu, đạt 86,38 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 02:

1, Ông Trần Văn Hằng, được 297729 phiếu, đạt 81,86 % số phiếu hợp lệ

2, Ông Nguyễn Sỹ Hội, được 273850 phiếu, đạt 75,30 % số phiếu hợp lệ

3, Bà Nguyễn Thị Hải, được phiếu 266752, đạt 73,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 03:

1, Ông Phan Trung Lý, được 270220 phiếu, đạt 74,26% số phiếu hợp lệ

2, Ông Phạm Văn Hà, được 268680 phiếu, đạt 73,84% số phiếu hợp lệ

3, Ông Phan Văn Quý, được 229469 phiếu, đạt 63,06% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 04:

1, Ông Nguyễn Minh Hồng, được 431804 phiếu, đạt 80,43% số phiếu hợp lệ

2, Ông Trần Hữu Tuất, được 368820 phiếu, đạt 68,71% số phiếu hợp lệ

3, Bà Lê thị Tám, được 325657 phiếu, đạt 60,66% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 05:

1. Ông Phan Đình Trạc, được 290212 phiếu, đạt 89,71% số phiếu hợp lệ

2. Ông Phạm Văn Tấn, được 254672 phiếu, đạt 78,72% số phiếu hợp lệ