Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

 

Hộp thư điện tử

1

Thái Thanh Quý

Trưởng đoàn

0238.3.844859

quytt@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Thái Thị An Chung

Phó trưởng đoàn

0238.3836919

Thaithianchung@qh.gov.vn