Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Cục quản lý thị trường

Địa chỉ : S 94 Đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Email:
dungntk1@dms.gov.vn – Điện thoại : 02383.848.272

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Văn Hường

Cục trưởng

0913.272.369

huongnv1@dms.gov.vn

2

Võ Quang Lân

Cục phó

0913.272.269

lanvq@dms.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Phong

Cục phó

0912.488.387

phongnh3@dms.gov.vn

4

Lê Thị Quỳnh Anh

Q.Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

0913.028.855

anhltq@dms.gov.vn