Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Cục Hải quan Nghệ An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nội bộ

Cơ quan

Di động

1

Chu Quang Hải

Cục trưởng

204

02383.500.888

0945.010.101

2

Nguyễn Sỹ Hoàng

P.Cục trưởng

135

0238.8685.666

0982.368.668

3

Kiều Trường Sơn

P.Cục trưởng

162

02383.569936

0979.697555

4

Nguyễn Thành Trung

P.Cục trưởng

116

02383.849515

0932.369633

5

Văn phòng

(0238) 3 593 420