image banner
Tăng cường tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Ngày 17/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cụm 2 gồm các huyện, đảng ủy trực thuộc: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Đại học Vinh, Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Công an tỉnh. Đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Bảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ; Phan Sỹ Cường - Phó Bí thường trực Huyện ủy Tân Kỳ cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị các đơn vị trong cụm.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Ban Tuyên giáo trong cụm 2 đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Công tác nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả. Việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Công tác khoa giáo được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị; đồng thời, đề nghị các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc trong cụm từ nay đến hết năm 2022 tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; duy trì thực hiện tốt việc cung cấp tình hình thời sự cho đảng viên và nhân dân; chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, quan tâm kiện toàn cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị các huyện; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa văn nghệ; tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thời sự cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác khoa giáo, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Sỹ Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image