image banner
Họp đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chiều 21/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Chất lượng giải quyết TTHC của các đơn vị ngày càng được cải thiện

Anh-tin-bai

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đào Quang Thiền báo cáo

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Hoạt động của Trung tâm diễn ra ổn định, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hoạt động trả kết quả tập trung được triển khai có hiệu quả, thông qua công tác trả kết quả để nắm tình hình, chất lượng giải quyết hồ sơ của các đơn vị, đánh giá được công tác phối hợp giữa các đơn vị và Trung tâm. Năm 2022, hoạt động thu phí, lệ phí của Ngân hàng chuyển về cho các đơn vị đạt hơn 33,58 tỷ đồng. Quý I/2023, tiền phí, lệ phí thu đạt 8,3 tỷ đồng.

Hoạt động luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các đơn vị và kết quả giải quyết từ các đơn vị về Trung tâm thông qua dịch vụ của Bưu điện Nghệ An cung cấp được triển khai có hiệu quả, đảm bảo an toàn, kịp thời với tần suất thường xuyên 02 lần/ngày, trường hợp có hồ sơ, kết quả đột xuất có thể linh động tăng tần suất luân chuyển.

Chất lượng giải quyết TTHC của các đơn vị ngày càng được cải thiện, các khâu từ tiếp nhận, giải quyết, thu phí, trả kết quả được theo dõi, quản lý điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đồng thời, thiết lập hệ thống tin nhắn điện thoại để thông báo tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nắm bắt kịp thời.

Trong năm 2022, có 1.445 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được tiếp nhận tại Trung tâm. Có 210.267 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, tăng 63.131 hồ sơ, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung tâm đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác số hoá kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình được quy định. Đến nay, hầu hết hồ sơ tiếp nhận nộp tại Trung tâm đã được thực hiện số hóa, cập nhật kết quả xử lý từng bước lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; hướng dẫn các Sở, ngành hoàn thành đăng ký cấp chữ ký số cho các quầy tiếp nhận hồ sơ.

Các Sở, ban, ngành cơ bản đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, luân chuyển và bàn giao hồ sơ, kết quả TTHC cũng như kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, thu phí, lệ phí... Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được Trung tâm tiếp nhận và phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời qua các kênh tiếp nhận.

Công tác truyền thông luôn được Trung tâm quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức. Từ ngày 01/02/2023, Trung tâm đã phối hợp với Tỉnh đoàn để triển khai đưa đội tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhằm giảm ùn tắc và tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm. Thường xuyên có 2-3 tình nguyện viên hỗ trợ nộp được 40-50 hồ sơ/ngày. 

Anh-tin-bai

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An nêu những bất cập trong thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT cung cấp

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang kiến nghị cần tăng cường tần suất luân chuyển và trả hồ sơ nhiều hơn 1 lần/ngày đảm bảo kịp thời, hiệu quả

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở, ngành đã nêu lên những bất cập, hạn chế cần khắc phục. Đó là, một số TTHC có nhu cầu giao dịch lớn nhưng giải pháp quản lý, kỹ thuật hệ thống chưa thuận tiện nên người dân thực hiện nộp trực tuyến rất khó khăn như thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT cung cấp. Vẫn còn tình trạng quá tải trong tiếp nhận hồ sơ của người dân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT, Sở Tư pháp...

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh có rất nhiều chức năng, tính năng chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng. Chưa kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin TTHC giữa Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các Bộ, ngành dẫn đến công tác giải quyết, theo dõi, quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, thống kê và báo cáo gặp nhiều khó khăn. Quy trình tiếp nhận, bàn giao hồ sơ giữa các Sở, ngành và Bưu điện còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng thời gian hẹn trả kết quả kéo dài (nhiều trường hợp thời gian hẹn trả kết quả kéo dài thời gian gấp 3 - 4 lần so với quy định)...

Hoàn thiện việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC có tần suất phát sinh lớn; hoàn thành trong tháng 6/2023. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành để đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm; tăng cường công tác truyền thông về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cho tổ chức, cá nhân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, nghiệp vụ số hoá, ứng dụng CNTT, kỹ năng giao tiếp…

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh các giải pháp để cải cách TTHC gồm: Công bố kịp thời TTHC, tham mưu các giải pháp để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng; rà soát lập danh mục TTHC thực hiện TTHC “4 tại chỗ” tại Trung tâm; chủ động nghiên cứu giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; thực hiện nghiêm số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết. Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các phòng, đơn vị chuyên môn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC không đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan. Trong đó, các Sở Tư pháp, KH&ĐT, GTVT, TN&MT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) khẩn trương kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống của Bộ, ngành theo đúng quy định. Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết mức phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quy định của địa phương...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Cổng Thông tin điện tử tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, liên thông, tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành; hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Thông tin điện tử theo đúng quy định.

Kim Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image