image banner
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Chiều 25/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn UBND tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các chi bộ và cán bộ, đảng viên tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra hiệu quả.

Anh-tin-bai

 Đ/c Lê Văn Tân – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Cổng TĐTD tỉnh trình bày báo cáo sơ kết

Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật... trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, các giải pháp để phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kịp thời nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19. Công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, trong đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thực hiện hiệu quả mô hình một cửa liên thông, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính hiệu quả. Công tác CCHC của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 được xếp thứ 2 toàn tỉnh. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến. Công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình chặt chẽ gắn với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Hàng năm, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đều được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại tập thể Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký "xây dựng mô hình về học tập và làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương, "Dân vẫn khéo" và xây dựng "Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt" gắn với nhiệm vụ chính trị. 11 chi bộ và 59 đảng viên đăng ký xây dựng mô hình. Có một số mô hình tiêu biểu của một số tập thể, cá nhân có cách làm hay rất hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Anh-tin-bai

 Đ/c Thái Minh Tuấn – Bí thư Chi bộ Ban Tiếp công dân đề nghị Bí thư các chi bộ chỉ đạo các đảng viên, cán bộ cần chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đình Mỹ - Bí thư Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị các chi bộ quán triệt đến các đảng viên, cán bộ tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Anh-tin-bai

Đ/c Chu Tú Toàn – Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp đề nghị cần nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện từng nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Anh-tin-bai

 Đ/c Đinh Xuân Tuấn – Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cần đổi mới, không cứng nhắc trong quy trình thực hiện các văn bản tham mưu

Anh-tin-bai

 Đ/c Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ; trong đó duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và đạt kết quả cao...

Chỉ ra một số khó khăn, tồn tại cần phải khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo tham mưu quyết liệt về đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, khâu nối với các Sở, ngành nâng cao chất lượng tham mưu thẩm định các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 36/2021/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với tỉnh Nghệ An...

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW về tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Kết luận 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và cấp ủy; từng tổ chức, cá nhân quan tâm khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh công việc, sợ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về các chỉ tiêu, cần bổ sung chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên làm việc trên không gian mạng; 100% đảng viên đăng ký và tổ chức thực hiện tốt việc nêu gương; cuối nhiệm kỳ không có đảng viên bị xử lý kỷ luật hành chính và hình sự; chống tư tưởng đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu để không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "Đơn vị văn hóa".

Anh-tin-bai

 Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cán bộ, đảng viên tiếp tục khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy các danh hiệu đã đạt được

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hoàng Văn Nhiên trao Giấy khen cho Chi bộ phòng Tổng hợp vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023 

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trao Giấy khen cho 6 đảng viên có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 – 2023

Kim Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image