image banner
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Chiều 19/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp (2020 - 2023) và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2020 - 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nỗ lực thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật trên các mặt công tác, nhất là đổi mới công tác tuyên truyền bằng hình thức hội nghị trực tuyến trong việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Hai bên đã phối hợp tổ chức 7 hội nghị cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương cấp sở, ngành; 11 lớp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức trực tuyến; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Hai đơn vị cũng đã phối hợp tốt trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền của Đảng, ứng dụng mạng xã hội để tiếp nhận, phản hồi, định hướng nội dung hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng ủy Khối.

Anh-tin-bai

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu

Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị đối thoại của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong khối các cơ quan tỉnh năm 2023. Cùng với đó, phối hợp triển khai toàn diện việc quán triệt văn bản mới đến sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo tại các sở, ngành trong khối; phối hợp chỉ đạo cơ quan, các đoàn thể thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt việc đăng ký và xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại các quan, đơn vị cấp tỉnh...

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu

Đồng thời, phối hợp thực hiện 3 cuộc khảo sát, điều tra dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối; phối hợp trong việc nhận xét, đánh giá trong công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các sở, ngành cấp tỉnh; tuyên truyền các gương sáng, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Anh-tin-bai

Các đại biểu thảo luận

Thảo luận tại lễ ký kết, các ý kiến đều cho rằng, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa 2 cơ quan thường xuyên, hiệu quả, thực chất. Trong thời gian tới, nội dung quy chế và quá trình thực hiện phải chuyển tải được tư tưởng đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương, phát hiện nhân tố tích cực tiêu biểu để biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng. Từ quy chế, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm và chọn những “điểm nhấn” để việc phối hợp sâu rộng. Các ý kiến gợi ý thêm một số nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá xếp loại, nắm thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan cấp tỉnh, triển khai nghị quyết, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, trả lời vấn đề báo nêu từ các sở, ngành; thông tin chính sách hiệu quả…

Hai bên đi đến thống nhất nội dung, phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Về nội dung phối hợp, tập trung phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức lý luận, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiệm vụ hoạt động khoa giáo trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy trong Đảng bộ Khối. Thực hiện hoàn chỉnh Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vào dịp kỷ niệm 70 năm (tháng 9/2024).

Bên cạnh đó, phối hợp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ tuyên giáo các cấp. Phối hợp nắm bắt thông tin và xử lý thông tin tại các tổ chức cơ sở Đảng; khảo sát, điều tra dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối. Phối hợp việc nhận xét, đánh giá hoạt động công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các sở, ngành cấp tỉnh. Phối hợp có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối; xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là chi bộ điểm sáng về phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện có hiệu quả Thông báo số 920-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong khối các cơ quan tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang Minh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image