image banner
Đề xuất hỗ trợ xây dựng bể bơi không vượt quá 100 triệu đồng/bể

Sở Văn hoá và Thể thao đang lấy ý kiến về Dự thảo đề cương Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2026.

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng là các xã, phường, thị trấn (cấp xã); các Trường tiểu học, Trung học cơ sở công lập (Trường); Trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên tắc hỗ trợ như sau: Đối với hỗ trợ bể bơi, đầu tư bể bơi phải đạt hiệu quả cao trong việc dạy bơi, giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn; hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch. Mỗi xã được hỗ trợ 01 bể bơi. UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định địa điểm đặt bể bơi di động (tại UBND xã hoặc Trường) để phù hợp với thực tế tại địa phương đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất. Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định về quy chuẩn, kích thước bể bơi.

Đối với hỗ trợ kinh phí dạy bơi: Hỗ trợ kinh phí dạy bơi phải đúng đối tượng là trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Tiêu chí hỗ trợ bể bơi: Có quy hoạch đất TDTT hoặc địa điểm đặt bể bơi tối thiểu 300m2 ; có vốn đối ứng xây dựng các hạng mục phụ trợ; là địa phương thuộc vùng có nguy cơ đuối nước cao; thuộc vùng khó khăn, miền núi cao.

Chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi, mỗi đơn vị cấp xã được hỗ trợ 01 bể bơi di động. Đối với các xã miền núi được hỗ trợ tối đa 20% số lượng đơn vị cấp xã/năm/huyện, thị; đối với các xã đồng bằng được hỗ trợ tối đa 10% số lượng đơn vị cấp xã/năm/huyện, thành phố, thị xã. Kích thước tối thiểu 8m x 18m.

Hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/bể.

Hỗ trợ kinh phí dạy bơi cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn 01 triệu đồng/người/năm, nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/năm/xã.

Mời độc giả xem và góp ý vào dự thảo đề cương Nghị quyết tại đây.

PT