Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Địa chỉ: Số 43, Đinh Lễ, phường Hưng Phúc, TP Vinh

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoạiCơ quan

Hộp thư công vụ

1

Lê Tiến Trị

Trưởng ban

0911984555

trilt@bqlkktdn.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hải

Phó ban

0912235494

hainv@bqlkktdn.nghean.gov.vn

3

Nguyên Văn Bình

Phó ban

0913384585

binhnv@bqlkktdn.nghean.gov.vn

4

Đoàn Văn Đại

Phó ban

0977883688

daidv@bqlkktdn.nghean.gov.vn

5

Văn thư

 

0383835657