Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

                                                                Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng ban

0912.340.925

huongntt@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Trần Quốc Khánh

Phó ban

0912627978

khanhtq@tinhuy.nghean.gov.vn

 3

Võ Văn Dũng

Phó ban

0913312717

dungvv@tinhuy.nghean.gov.vn

4

Phạm Ngọc Cảnh

Phó Ban

0982631117

canhpn@tinhuy.nghean.gov.vn

5

Phạm Thị Hương

Văn thư

0238.3.841720

huongpt@tinhuy.nghean.gov.vn

 

máy Fax

 

0238.3.841.720