Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ban nội chính Tỉnh ủy

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Hồ Lê Ngọc

Trưởng Ban

0943982678

ngochl@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Hồ Xuân Bảy

Phó Ban

0917182628

bayhx@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Lê Văn Khang

Phó ban

0238.8.656.767

khanglv@tinhuy.nghean.gov.vn

4

Trần Quang Hòa

Chánh Văn phòng

0238.3.899.988

hoatq@tinhuy.nghean.gov.vn

5

Văn thư


0238.3.899.966