image banner
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Ngày 24/5, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1754/SGTVT-VT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện

Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và các văn bản liên quan; tăng cường chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích bị cấm. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện.

Thường xuyên theo dõi sức khỏe của lái xe và thực hiện nghiêm việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định; không ký hợp đồng lao động đối với các lái xe không đảm bảo yêu cầu về sức khỏe; tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho toàn bộ lái xe của đơn vị theo quy định. Thường xuyên theo dõi các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình của xe, thông tin hình ảnh từ camera lắp trên xe khi xe hoạt động để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm của lái, phụ xe; theo dõi, sửa chữa, thay thế kịp thời hư hỏng thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe.

Cùng với đó, kiểm tra, theo dõi các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xe hoạt động. Thực hiện nghiêm việc xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông theo đúng quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý, khai thác: Cảng biển; Cảng, bến thủy nội địa; kinh doanh kho, bãi; vận tải Logistic; xếp, dỡ hàng hóa; khai thác mỏ, khoảng sản; các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công, nông nghiệp; Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh thực hiện bốc xếp hàng hóa lên ô tô không vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô nhận (trả) hàng; tổ chức cân tải trọng xe trước khi xe ra, vào cổng (đối với các đơn vị, cơ sở yêu cầu phải lắp đặt trạm cân).

Kiểm tra việc thực hiện quy định về xếp hàng, chằng buộc trên xe ô tô theo Thông tư 35/2013/TT-BGTVT. Nếu đảm bảo các quy định mới cho phương tiện rời kho, bãi. Bên cạnh đó, phân công người có trách nhiệm xác nhận khối lượng hàng hóa xếp lên ô tô vào Giấy vận tải hoặc các chứng từ liên quan đến vận tải hàng hóa trên xe ô tô khi xếp hàng xong. Đối với việc xuất/nhập nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa thuộc địa phận quản lý của đơn vị nếu các phương tiện chở quá tải, quá khổ thì từ chối tiếp xuất/nhập hàng, nguyên liệu.

Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa của xe ô tô, rà soát dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình và xử phạt nghiêm các vi phạm. Tăng cường kiểm tra việc xếp hàng lên xe ô tô tại nhà máy, xí nghiệp; các đơn vị khai thác bến, cảng, khoáng sản, kho, bãi, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe có lắp đặt các thiết bị ngắt hoặc can thiệp vào quá trình truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức.

Phòng Quản lý Vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát phương tiện vận tải thông qua thiết bị Giám sát hành trình đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tham mưu thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các phương tiện và đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu trích xuất dữ liệu giám sát hành trình từ Hệ thống Giám sát hành trình - Cục đường bộ Việt Nam của các phương tiện vi phạm các quy định pháp luật để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Tiếp tục đôn đốc, giám sát việc khám sức khỏe định kỳ cho các lái xe kinh doanh vận tải theo quy định. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện đúng quy định về tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các Hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vận tải và các nội dung tại văn bản này. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định.

Đề nghị UBND thành phố Vinh và các huyện, thị xã tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khai thác mỏ, khoảng sản; các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp; các đơn vị kinh doanh kho, bãi; vận tải Logistic; bốc xếp hàng hóa... trên địa bàn; yêu cầu các tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện văn bản này; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý dự án yêu cầu đơn vị thi công không đưa các phương tiện vận tải không có phù hiệu kinh doanh vận tải, phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng quá tải vào hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ thi công, nếu vi phạm thì chấm dứt hợp đồng, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền nội dung các văn bản: Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4485/KH-BGTVT ngày 29/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

H.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image