image banner
Nghệ An sẽ tổ chức phát động “Nông dân với An toàn giao thông” trong tháng 5/2022

Ban An toàn giao thông và Hội Nông dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-ATGT-HND ngày 26/4 phối hợp tổ chức phát động “Nông dân với An toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Việc ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân về trật tự an toàn giao thông; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng Văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn. Đồng thời, đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; công tác tuyên truyền xuất phát từ cơ sở, sâu rộng đến từng người dân. Chương trình diễn ra phù hợp với đối tượng là hội viên Hội Nông dân; có sức lan tỏa, tạo được sự đồng lòng, hưởng ứng của bà con nông dân trên địa bàn; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Kế hoạch, trong tháng 5 năm 2022, Lễ phát động “Nông dân với an toàn giao thông” và ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với an toàn giao thông”; trưng bày, tuyên truyền tranh/ảnh về chủ đề an toàn giao thông sẽ được tổ chức tại huyện Anh Sơn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Hội Nông dân tỉnh; Ban An toàn giao thông, Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện Anh Sơn…

Để tổ chức tốt Lễ phát động “Nông dân với an toàn giao thông”, Ban An toàn giao thông tỉnh giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình phát động phong trào “Nông dân với An toàn giao thông”; phối hợp thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí, cả nền tảng mạng xã hội về phong trào “Nông dân với an toàn giao thông”; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chương trình.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image