image banner
Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1713/UBND-NC ngày 14/3 yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường quản lý hoạt động bến thủy nội địa.

Để bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thuỷ nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và thực hiện đầy đủ các quy định hoạt động của bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về TTATGT đường thủy nội địa tại địa phương

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác bến khách ngang sông, dọc sông; thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, chống lấn, chiếm hành lang bảo vệ luồng; bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa và chịu trách nhiệm về TTATGT đường thủy nội địa tại địa phương.

Cùng với đó, tổ chức quản lý đối với sông, kênh, hồ, đầm, phá trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng, công bố mở luồng tuyến mà có hoạt động vận tải nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ưu tiên bố trí đất xây dựng bến thủy nội địa bảo đảm ổn định; chỉ đạo các cơ quan tham mưu tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, kinh doanh cảng, bến thủy nội địa được giao đất, cho thuê đất, lập hồ sơ đề nghị công bố hoạt động theo quy định.

Đồng thời tổ chức giải tỏa các bến tập kết, xếp dỡ hàng hóa không đủ điều kiện để công bố hoạt động và các công trình, nhà hàng nổi hoạt động trái quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; áp dụng các biện pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa tại địa phương. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra tại các bến thủy nội địa trong quá trình hoạt động, yêu cầu các Chủ bến phải duy trì điều kiện, yêu cầu hoạt động của cảng, bến thủy nội địa theo quy định. Nếu bến nào không khắc phục, bổ sung đầy đủ và hết thời hạn công bố hoạt động của bến, yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết đình chỉ hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, hồ sơ thủ tục công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Lập danh bạ luồng địa phương, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương, cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, bến khách ngang sông trên địa bàn địa phương, báo cáo UBND cấp tỉnh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động đường thủy nội địa thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến thủy nội địa, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi bến thuỷ nội địa; kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của phương tiện thủy; bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện… Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa đối với người, phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật; điều tra, thống kê, cung cấp dữ liệu về tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương tăng cường phối hợp bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tăng cường kiểm tra tại các bến thủy nội địa trong quá trình hoạt động, yêu cầu các Chủ bến phải duy trì điều kiện, yêu cầu hoạt động của bến thủy nội địa theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đôn đốc, hướng dẫn để công bố hoạt động bến thủy nội địa cho 02 bến hành khách phục vụ du lịch; 16 bến đò ngang và 76 bến hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng bến thủy nội địa hoạt động trái phép; bến hết thời hạn hoạt động nhưng không thực hiện các thủ tục để công bố lại hoạt động theo đúng quy định, nhất là các bến phục vụ bốc xếp vật liệu xây dựng cát, sỏi,...

N.B (tổng hợp)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image