image banner
Các hành vi xâm phạm hành lang an toàn giao thông đã được hạn chế

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 kết quả đạt được khá tích cực.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện cơ bản đã vào cuộc một cách quyết liệt, trách nhiệm. Công tác triển khai thực hiện các bước trong công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (HLATGT) cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện theo tiến độ của Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh. Các hành vi xâm phạm HLATGT đã được hạn chế; các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt đã có ý thức nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; ý thức về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của người dân bước đầu đã được cải thiện, chuyển biến tốt hơn.

Sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải tỏa vi phạm HLATGT.

Các địa phương đã tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, một số địa phương ra quân thực hiện quyết liệt, tạo dư luận tốt, nhận được sự đồng thuận của nhân dân như: Huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai.

Đặc biệt trong quá trình giải tỏa vi phạm HLATGT không có tình trạng tụ tập đông người, gây rối; không phát sinh “điểm nóng” trong công tác giải tỏa vi phạm; chưa có khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải tỏa vi phạm HLATGT.

Mặc dù đạt được những kết quả khá tích cực, song qua kiểm tra trên các tuyến đường bộ, đường sắt, việc tổ chức giải tỏa vi phạm của các địa phương có dấu hiệu “chùng” xuống,… Công tác chống tái lấn chiếm HLATGT chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc tái lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh và các thị trấn, thị tứ, khu đông dân cư như: Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh (Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trỗi, Phong Định Cảng…); thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc); ngã tư Cầu Bùng, thị trấn Diễn Châu; các xã Hưng Tân, Hưng Thông (Hưng Nguyên), thị trấn Nam Đàn, thị trấn Thanh Chương, thị trấn Đô Lương, thị trấn và xã Đô Thành (Yên Thành); ngã ba Tây Hiếu (Thái Hòa), thị trấn Quỳ Hợp, ngã tư giao nhau giữa QL7 với đường Hồ Chí Minh (Anh Sơn), thị trấn Con Cuông (Con Cuông)…. Nhiều tuyến phố, đoạn đường đô thị sau khi giải tỏa xong chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tái lấn chiếm nhưng không được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, các địa phương còn thiếu quyết liệt trong việc áp dụng các biện pháp đủ mạnh để chống tái lấn chiếm.

Bên cạnh đó, một số đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt chưa phối hợp với chính quyền huyện, xã trong công tác thống kê, rà soát; còn xem nhiệm vụ giải tỏa vi phạm HLATGT và quản lý phạm vi đã giải tỏa là của chính quyền địa phương.

Công tác tuyên truyền chưa thực hiện thường xuyên, liên tục mà chỉ thực hiện theo từng đợt. Các địa phương cấp xã, phường chưa biểu dương những tập thể, cá nhân chấp hành tốt việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, tự giải tỏa; chưa nhắc nhở, phê bình đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, không tự giải tỏa vi phạm.

PQ (tổng hợp)

(Nguồn Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 11/5 của UBND tỉnh về Kết quả  thực hiện Thông báo số 253/TB-HĐND.TT ngày 02/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025).

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image