image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Tất cả: 15404
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 485
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3921/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 40
Tải về 0
3784/QĐ-UBND 20/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
Lượt xem: 60
Tải về 0
9896/UBND-KSTT 20/11/2023 Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 43
Tải về 1
875/UBND-KH 17/11/2023 Kế hoạch xây dựng, khảo sát, đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị xã năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
3698/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 66
Tải về 0
3679/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 64
Tải về 1
3621/QĐ-TH 04/11/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 94
Tải về 0
835/KH-UBND 02/11/2023 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 37/VPBCĐCCHC ngày 19/10/2023 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 129
Tải về 7
833/BC-UBND 02/11/2023 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 105
Tải về 3
3579/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình giải quyết TTHC điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Công Thương
Lượt xem: 95
Tải về 1
12345678910...