image banner
Xử phạt ông Nguyễn Gia Phúc về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định

Ngày 23/11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Gia Phúc về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở và điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Gia Phúc, sinh năm 1993, trú tại thôn Tường Đình, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Gia Phúc đã điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (kết quả kiểm tra 0,476 miligam/lít khí thở); hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ông Nguyễn Gia Phúc bị áp dụng hình thức xử phạt chính (phạt tiền) với mức phạt là 35 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Ngoài việc bị phạt tiền, ông Nguyễn Gia Phúc còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 thời hạn 23 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực (Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 790166245895 mang tên Nguyễn Gia Phúc do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/2016 có giá trị đến ngày 01/12/2026); quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Gia Phúc còn điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Kết quả kiểm tra 63 km/h/50 km/h), hành vi này nvi phạm quy định tại điểm i, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ, khoản 34, Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ.

Với hành vi này, ông Nguyễn Gia Phúc bị hình thức xử phạt chính (phạt tiền) với mức phạt 5 triệu đồng, quy định tại điểm i, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ, khoản 34, Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ và phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 thời hạn 1,5 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực (Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 790166245895 mang tên Nguyễn Gia Phúc do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/2016 có giá trị đến ngày 01/12/2026), quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Như vậy, tổng hợp chung hình thức xử phạt mà ông Nguyễn Gia Phúc phải chịu là: bị áp dụng hình thức xử phạt tiền với mức phạt 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 thời hạn 24 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực (Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 790166245895 mang tên Nguyễn Gia Phúc do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/2016 có giá trị đến ngày 01/12/2026); quy định tại điểm h, khoản 11, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; điểm c, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Gia Phúc phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt này, phải nộp đủ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu không tự nguyện chấp hành, ông Nguyễn Gia Phúc sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An giao quyết định xử phạt, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm thu đủ số tiền phạt, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân bị xử phạt.

N.B (Tổng hợp)