image banner
Tổng số: 19578
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10369/UBND-TH 05/12/2023 Công văn về việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12/2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
3989/QĐ-UBND 04/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030
Lượt xem: 14
Tải về 0
946/KH-UBND 01/12/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 36/Kh-UBNd ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2025
Lượt xem: 39
Tải về 2
3956/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, huyện Thanh Chương,tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 47
Tải về 1
3955/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy may kết hợp sản xuất bao bì carton tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 47
Tải về 1
3969/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 37
Tải về 0
10309/UBND-TD 01/12/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 32
Tải về 0
10285/UBND-KSTT 01/12/2023 Công văn về việc báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06/CP
Lượt xem: 29
Tải về 0
35/2023/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 7
Tải về 0
10241/UBND-KSTT 30/11/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (lần 2)
Lượt xem: 27
Tải về 0
12345678910...