image banner
Câu hỏi
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước
Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?
Người hỏi:
Ngày gửi: 02/10/2021
Trả lời

Tại khoản 2, 3 Điều 21 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 quy định về trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như sau:

- Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích nhà, đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế quy định.

- Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư theo quy định thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị căn hộ được bồi thường sau khi quy đổi theo hệ số k quy định; trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu thì thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở./.