image banner
Câu hỏi
Cử tri đề nghị tăng cường đưa các nguồn tin chính thống, xác thực về tình hình biển Đông

Cử tri đề nghị: Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, tăng cường đưa các nguồn tin chính thống, xác thực về tình hình biển Đông đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhằm hạn chế những luận điệu sai trái, tư tưởng chống phá từ các thế lực thù địch.

Người hỏi:
Ngày gửi: 23/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời: Tỉnh Nghệ An có chiều dài bờ biển 82km nằm trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực biên giới biển gồm 03 huyện (Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu) và 02 thị xã (Cửa Lò, Hoàng Mai). Nhìn chung, quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên, kinh tế ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tình hình biển Đông vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh chủ quyền biển đảo của ta. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề biển Đông là kiên quyết, kiên trì, kiên định giữ vững lập trường nhất quản giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế. Việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác bảo vệ chủ quyền trên biển ngày càng trở nên cấp thiết.

Với định hướng rõ ràng về quan điểm, chủ trương, đường đối và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ chủ quyền vùng biên giới đất liền, biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Trong đó công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và môi trường sinh thái biển; tuyên truyền, vận động, tập huấn, phát tờ rơi, xây dựng bản tin phát trên hệ thống truyền thanh xã, phường; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan biển, đảo chống phá Đảng, Nhà nước... Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội kết hợp củng cố quốc phòng – an ninh trên biển đảo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông tích cực đăng tải các thông tin về đối ngoại nói chung, thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, từ năm 2014, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã mở chuyên mục “Biển đảo quê hương” trên hai sóng truyền hình và phát thanh. Vấn đề bảo vệ biển đảo cũng được lồng ghép tuyên truyền vào các chương trình thời sự và các chương tình khác do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất. Đăng tải nhiều tin, bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tình hình biển đông trên không gian mạng nhằm kích động biểu tình, gây rối trật tự. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ trực tiếp làm công tác biển đảo và các chủ phương tiện tàu đánh cá xa bờ trên địa bàn tỉnh về bảo vệ chủ quyền biển đảo và nguồn lợi thủy sản, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước...

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tập trung đông người sẽ gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình biển Đông thông qua các kênh phát thanh truyền hình, trên các trang tin chuyên đề trên cổng thông tin điện tử các đơn vị, qua mạng xã hội, qua hình thức cấp phát tờ rơi, tài liệu... Kết hợp với việc duy trì, phát huy các mô hình sẵn có và đẩy mạnh xây dựng mới các mô hình về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến chủ quyền biển Đông, hải đảo. Đối với những thông tin nhạy cảm về chủ quyền biển đảo phải xử lý kịp thời và thống nhất định hướng chỉ đạo công tác tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn./.