image banner
Câu hỏi
Giải quyết chế độ tiền thờ cúng cho 13 liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở xã Phúc Thọ

Cử tri huyện Nghi Lộc: Đề nghị Ngành lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để giải quyết chế độ tiền thờ cúng liệt sỹ cho 13 liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở xã Phúc Thọ. 

Người hỏi:
Ngày gửi: 16/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời:  Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát. Kết quả không có hồ sơ 13 liệt sĩ lưu tại UBND xã Phúc Thọ, UBND huyện Nghi Lộc và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; chưa được công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, chưa đủ điều kiện để thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng cho 13 thân nhân các trường hợp trên. Ngày 29/9/2016, Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn 2194/NCC-LTHS xác nhận: 13 trường hợp quê quán xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không có tên trong danh sách quản lý liệt sĩ lưu tại Cục Người có công.

Tỉnh Nghệ An đã có Văn bản kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đề nghị trình Chính phủ có văn bản hướng dẫn, xem xét xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho những trường hợp hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến không có hồ sơ và chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công nhưng được đơn vị, nhân dân suy tôn là liệt sĩ và có tên trong nhà bia tưởng niệm liệt sĩ cấp xã (trong đó, có 13 trường hợp liệt sĩ xã Phúc Thọ). UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh triển khai khi có chỉ đạo mới của Chính phủ và các Bộ, ngành./.