image banner
Câu hỏi
Bỏ điều kiện nợ xấu đối với doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?

Người hỏi:
Ngày gửi: 21/10/2021
Trả lời

Ngày 8/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 8/10. 

Tại mục g khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP, Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách cho vay trả lương ngừng việc như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Tại mục h khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP, Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Như vậy, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được sửa đổi, và điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 68, đó là Nghị quyết 126 đã bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc./.