image banner
Câu hỏi
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?
Người hỏi:
Ngày gửi: 25/10/2021
Trả lời

Ngày 8/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 8/10. 

Tại mục 4 khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP, Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung khoản 10 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh như sau: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Như vậy, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách thêm đối tượng “hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh” chứ không chỉ có hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế... như Nghị quyết số 68 quy định./.