image banner
Câu hỏi
Về kiến nghị điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở TN&MT căn cứ quy định tham mưu trong quá trình xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2025-2029

Cử tri xã Nghi Kim, cử tri phường Cửa Nam, thành phố Vinh và cử tri Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc: Phản ánh sau hơn 10 năm giá đất ở đã được điều chỉnh nhiều lần, nhưng giá đất nông nghiệp mới chỉ điều chỉnh một lần và mức giá 85.000 đồng/m2 không còn phù hợp với thực tế, nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức giá đất nông nghiệp phù hợp với thực tế.

Người hỏi:
Ngày gửi: 16/01/2023
Trả lời

Hiện nay, việc bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp thực hiện theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo quy định hiện hành ngoài việc bồi thường, người sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp còn được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ hiện nay tỉnh Nghệ An đang áp dụng tối đa không quá 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại tại Bảng giá đất. Như vậy, việc xây dựng, ban hành Bảng giá đất nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024 với mức giá quy định như hiện nay đã góp phần để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa thiệt thòi cho người sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, trong bối cảnh Nghệ An là một trong số các tỉnh có nguồn thu hạn chế, ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng được chi thường xuyên.

Về nội dung kiến nghị của cử tri điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp quy định tại Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định hiện hành nghiên cứu, tham mưu trong quá trình xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2025-2029./.