image banner
Câu hỏi
Hành vi lôi kéo, kích động người khác gây rối tại phòng xử án sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

Xin hỏi, hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây mất trật tự, gây rối tại phòng xử án làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người hỏi:
Ngày gửi: 24/11/2022
Trả lời
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

Theo khoản 3 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15, hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây mất trật tự, gây rối tại phòng xử án làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Mức phạt này còn áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Mang đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu hoặc tài liệu, đồ vật khác vào phòng xử án ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Ngoài bị phạt tiền, người có hành vi này còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Cố ý ngắt hệ thống chiếu sáng, âm thanh, ghi âm, ghi hình ảnh hưởng đến phiên tòa. Ngoài bị phạt tiền, người có hành vi này còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính./.