image banner
Câu hỏi
Mức phạt đối với hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án

Xin hỏi, hành vi đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng của Tòa án bị xử phạt như thế nào?

Người hỏi:
Ngày gửi: 21/11/2022
Trả lời

Theo Điều 22 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực từ ngày 1/9/2022 quy định mức phạt đối với hành vi đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng của Tòa án như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, trừ trường hợp luật sư đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án. Ngoài bị phạt tiền, người có hành vi này còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án, trừ trường hợp luật sư đưa tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án. Ngoài bị phạt tiền, những người có hành vi trên còn buộc phải xin lỗi công khai, buộc thu hồi thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi trên.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án. Ngoài bị phạt tiền, những người có hành vi trên còn buộc phải xin lỗi công khai, buộc thu hồi thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi trên.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi đưa tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án. Ngoài bị phạt tiền, những người có hành vi trên còn buộc phải xin lỗi công khai, buộc thu hồi thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi trên.

Ngoài ra, những người có 4 hành vi trên đều phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Nhà báo đăng, phát nội dung thông tin sai sự thật trên báo chí nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí./.