image banner
Câu hỏi
Điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xác thực điện tử
Xin hỏi, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải bảo đảm những điều kiện gì khi thực hiện dịch vụ này?
Người hỏi:
Ngày gửi: 23/11/2022
Trả lời
Theo Điều 27, Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, ban hành ngày 05/9/2022 (có hiệu lực từ ngày 20/10/2022), tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải bảo đảm những điều kiện sau:
 
1. Điều kiện về tổ chức, doanh nghiệp
 
Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trong Công an nhân dân.
 
2. Điều kiện về nhân sự
 
a) Người đứng đầu tổ chức, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 
b) Tổ chức, doanh nghiệp phải có nhân sự có bằng đại học trở lên chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống, vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống.
 
3. Điều kiện về kỹ thuật, quy trình quản lý cung cấp dịch vụ và phương án bảo đảm an ninh, trật tự
 
Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy xác nhận phải có Đề án hoạt động cung cấp dịch vụ bao gồm các tài liệu sau:
 
a) Phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ xác thực điện tử bao gồm thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin; thuyết minh phương án kỹ thuật về giải pháp công nghệ; phương án lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, bảo đảm an ninh an toàn thông tin của hệ thống cung cấp dịch vụ; phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức; phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phương án phòng cháy và chữa cháy, dự phòng thảm họa và bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt dịch vụ xác thực điện tử;
 
b) Văn bản giới thiệu về máy móc, thiết bị đang sở hữu đặt tại Việt Nam phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện tử, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người./.