image banner
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 68
Tải về 10
3089/QĐ-UBND 27/09/2023 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Lượt xem: 261
Tải về 17
3023/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ tuyến đường quy hoạch Quốc lộ ven biển thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 70
Tải về 2
3024/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (tại lô đất có ký hiệu OM - 88)
Lượt xem: 66
Tải về 1
2805/QĐ-UBND 08/09/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Thái Hòa đến năm 2040
Lượt xem: 81
Tải về 3
608/KH-UBND 18/08/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 229
Tải về 3
598/KH-UBND 16/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 218
Tải về 3
2485/QĐ-UBND 11/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 513
Tải về 7
577/KH-UBND 02/08/2023 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2023
Lượt xem: 197
Tải về 2
2252/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2030
Lượt xem: 167
Tải về 2
12345