image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
125/QĐ-UBND 24/03/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Đàn
Lượt xem: 27
Tải về 4
733/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ sơn, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 26
Tải về 0
153/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 201
Tải về 2
624/QĐ-UBND 09/03/2023 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kênh thoát nước quanh Khu Công nghiệp WHA-2
Lượt xem: 193
Tải về 7
1030/UBND-CN 21/02/2023 Công văn về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040
Lượt xem: 553
Tải về 29
994/UBND-NN 20/02/2023 Công văn về việc triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2 (hệ thống kênh muơng), tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 179
Tải về 12
375/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 67
Tải về 0
341/QĐ-UBND 15/02/2023 Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Nghệ An
Lượt xem: 190
Tải về 0
70/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp
Lượt xem: 235
Tải về 2
633/UBND-KT 06/02/2023 Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 45KL/TW ngày 17/11/2022 của BCH TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 26
Tải về 0
123