image banner
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2023/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 35
Tải về 0
708/KH-UBND 22/09/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
7222/UBND-TH 29/08/2023 Công văn về việc triển khai năm dữ liệu số quốc gia
Lượt xem: 47
Tải về 0
7102/UBNd-NC 24/08/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng
Lượt xem: 20
Tải về 0
6942/UBND-KSTT 18/08/2023 Công văn về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến việc khai thác, sử dụng cơ sở DLQGVDC và thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong CSDLQGVDC
Lượt xem: 41
Tải về 0
2444/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 71
Tải về 0
2237/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 78
Tải về 2
6028/UBND-NC 21/07/2023 Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 90
Tải về 1
2065/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
1915/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 11
Tải về 0
123456789