image banner
Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
717/QĐ-UBND 18/03/2023 Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 27
Tải về 0
132/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 100
Tải về 4
109/BC-TCT 25/02/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 02/2023
Lượt xem: 53
Tải về 3
76/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về 6
625/UBND-KSTT 03/02/2023 Công văn về việc thực hiện các Công văn của Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác Chính phủ triển khai Đề án 06
Lượt xem: 166
Tải về 6
38/UBND-TH 04/01/2023 Công văn về việc rà soát các nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước (.gov.vn)
Lượt xem: 24
Tải về 2
48/UBND-TH 04/01/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 22
Tải về 1
4072/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin (Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Nghệ An trên thiết bị di động)
Lượt xem: 52
Tải về 1
3971/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin (Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh)
Lượt xem: 53
Tải về 0
3972/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh)
Lượt xem: 66
Tải về 2
123456