image banner
Tổng số: 303
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
803/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022; giải pháp năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về 0
3628/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 4
Tải về 0
793/KH-UBND 14/11/2022 Kế hoạch về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2025
Lượt xem: 136
Tải về 1
9022/UBND-KSTT 14/11/2022 Công văn về việc tham mưu triển khai Đề án xác định Chỉ số Cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 61
Tải về 2
3292/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư và Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 392
Tải về 4
3137/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
Lượt xem: 68
Tải về 1
3140/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 183
Tải về 1
3138/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trinh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 122
Tải về 0
7950/UBND-KSTT 11/10/2022 Công văn về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022
Lượt xem: 124
Tải về 4
702/KH-UBND 11/10/2022 Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Lượt xem: 150
Tải về 2
12345678910...