image banner
Tổng số: 401
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3500/QĐ-UBND 08/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (lần 4)
Lượt xem: 13
Tải về 0
382/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch thị xã Cửa Lò
Lượt xem: 183
Tải về 26
383/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn
Lượt xem: 96
Tải về 6
384/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 106
Tải về 15
377/QĐ-UBND 28/09/2022 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Diễn Châu
Lượt xem: 110
Tải về 17
375/QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 102
Tải về 10
2914/QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp
Lượt xem: 75
Tải về 6
373/QĐ-UBND 26/09/2022 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Đô Lương
Lượt xem: 92
Tải về 17
2902/ 26/09/2022 Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm nghiên cứu và phát triển vật nuôi công nghệ cao tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn
Lượt xem: 73
Tải về 5
366/QĐ-UBND 23/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong
Lượt xem: 80
Tải về 7
12345678910...