image banner
Tổng số: 1360
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2508/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Tương Dương
Lượt xem: 88
Tải về 3
2464/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2021-2022
Lượt xem: 76
Tải về 4
2462/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc ngành GD&ĐT huyện Quế Phong
Lượt xem: 80
Tải về 1
2463/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc ngành GD&ĐT huyện Con Cuông
Lượt xem: 54
Tải về 3
2393/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể thuộc ngành Giáo dục và đào tạo huyện Nam Đàn
Lượt xem: 99
Tải về 3
2387/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu
Lượt xem: 73
Tải về 5
2391/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn
Lượt xem: 71
Tải về 2
2395/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 71
Tải về 1
2392/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 84
Tải về 1
2390/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 80
Tải về 2
12345678910...