image banner
Tổng số: 13032
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
922/TB-UBND 30/11/2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 0
10174/UBND-KT 28/11/2023 Công văn về việc triển khai Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 29
Tải về 1
914/KH-UBND 27/11/2023 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 45
Tải về 1
913/BC-UBND 27/11/2023 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 55
Tải về 1
10114/UBND-NC 27/11/2023 Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 19
Tải về 0
10074/UBND-CN 24/11/2023 Công văn về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án 5- Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 73
Tải về 0
904/KH-UBND 24/11/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024
Lượt xem: 83
Tải về 7
35/CT-UBND 23/11/2023 Chỉ thị cề việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 53
Tải về 0
3818/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành
Lượt xem: 37
Tải về 1
3819/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm giám sát, theo dõi tiến độ dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 78
Tải về 0
12345678910...