image banner
Tổng số: 212
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
696/QĐ-UBND 17/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích trong công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 21
Tải về 0
696/QĐ-UBND 17/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích trong xây dựng Nôn thôn mới năm 2020
Lượt xem: 43
Tải về 1
559/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 60
Tải về 0
132/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 100
Tải về 4
559/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 83
Tải về 3
554/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới Nâng cao 2021
Lượt xem: 92
Tải về 2
125/KH-UBND 01/03/2023 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giại đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 46
Tải về 0
724/UBND-NN 08/02/2023 Công văn về việc công bố huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 để tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 218
Tải về 11
131/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới huyện Con Cuông
Lượt xem: 56
Tải về 0
96/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng thực hiện chính sách đặc thù năm 2023 (huyện Nam Đàn, Thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò)
Lượt xem: 44
Tải về 4
12345678910...