image banner
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
296/BC-UBND 06/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Lượt xem: 54
Tải về 0
280/KH-UBND 28/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 0
2885/UBND-NC 23/04/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an
Lượt xem: 124
Tải về 1
209/KH-UBND 30/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 -2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 97
Tải về 2
152/KH-HĐPB 04/03/2022 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 136
Tải về 3
121/BC-UBND 22/02/2022 Báo cáo kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
Lượt xem: 160
Tải về 3
3668/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 277
Tải về 2
3669/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Lượt xem: 455
Tải về 2
3042/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 277
Tải về 4
5459/UBND-BTD 02/08/2021 Công văn về việc yêu cầu tổ chức thu hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật
Lượt xem: 385
Tải về 2
123