image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
121/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Cao Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương
Lượt xem: 51
Tải về 0
112/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Lăng Quận chúa và Nhà thờ họ Phan Hoằng
Lượt xem: 46
Tải về 0
113/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Thành Lê Lợi và Đền thờ Lê Thái tổ
Lượt xem: 51
Tải về 0
114/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Lê Quốc
Lượt xem: 45
Tải về 0
111/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Tộc Nam Sơn
Lượt xem: 42
Tải về 0
2335/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Thái gốc Mạc
Lượt xem: 212
Tải về 1
2336/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Sò
Lượt xem: 262
Tải về 0
2337/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Miếu mộ bà Chúc Nhâm
Lượt xem: 198
Tải về 0
2327/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Lượt xem: 252
Tải về 0
2326/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Di tích lịch sử và nghệ thuật Đền Thanh Liệt tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 203
Tải về 0
1234