image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2956/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng cây thảo dược tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 57
Tải về 8
2956/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng cây thảo dược tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 37
Tải về 1
384/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 106
Tải về 15
2931/QĐ-UBND 28/09/2022 Quyết định phê duyệt đề cương Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2027"
Lượt xem: 28
Tải về 1
2934/QĐ-UBND 28/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết kinh doanh cát sỏi tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành
Lượt xem: 29
Tải về 1
6194/UBND-NN 16/08/2022 Công văn về việc lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Lượt xem: 84
Tải về 1
2128/QĐ-UBND 22/07/2022 Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 1988/GP-UBND ngày 21/5/2013 và Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 39
Tải về 2
2110/QĐ-UBND 21/07/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 84
Tải về 2
509/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 631
Tải về 2
2037/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ lô đất OC-55 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 31
Tải về 1
12