image banner
Tổng số: 1104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/KH-UBND 16/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 17
Tải về 0
280/KH-UBND 28/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 0
277/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 74
Tải về 1
273/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Lượt xem: 59
Tải về 0
270/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc Địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn NTM
Lượt xem: 87
Tải về 0
271/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Lượt xem: 55
Tải về 0
259/KH-UBND 22/04/2022 Kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Lượt xem: 79
Tải về 1
247/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 76
Tải về 6
246/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
Lượt xem: 72
Tải về 0
242/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 tại Nghệ An
Lượt xem: 29
Tải về 0
12345678910...