image banner
Tổng số: 238
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
178/BC-TCT 21/03/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 580/QĐ-UBND
Lượt xem: 33
Tải về 0
173/BC-UBND 20/03/2023 Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2023
Lượt xem: 44
Tải về 0
126/BC-UBND 02/03/2023 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thứ XV
Lượt xem: 52
Tải về 3
116/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về 0
109/BC-TCT 25/02/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 02/2023
Lượt xem: 56
Tải về 3
99/BC-TCT 22/02/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác theo quyết định số 2416/QĐ-UBND
Lượt xem: 76
Tải về 1
80/BC-UBND 16/02/2023 Báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về 1
59/BC-TCT 02/02/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 1 năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về 1
924/BC-UBND 23/12/2022 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về 3
901/BC-UBND 16/12/2022 Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về 2
12345678910...