image banner
Tổng số: 208
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
802/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về 0
814/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
803/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022; giải pháp năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 0
804/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên đia bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
799/BC-UBND 17/11/2022 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 3
728/BC-UBND 20/10/2022 Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 20
Tải về 0
714/UBND-BC 14/10/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 16
Tải về 0
508/BC-UBND 29/09/2022 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cac giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
Lượt xem: 288
Tải về 10
648/BC-UBND 21/09/2022 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 246
Tải về 8
631/BC-UBND 15/09/2022 Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về 3
12345678910...