image banner
Tổng số: 292
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
913/BC-UBND 27/11/2023 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 55
Tải về 1
885/BC-UBND 20/11/2023 Báo cáo việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên các lĩnh vực
Lượt xem: 42
Tải về 3
863/BC-UBND 14/11/2023 Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 41
Tải về 0
858/BC-UBND 13/11/2023 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 4
811/BC-TCT 27/10/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 10/2023
Lượt xem: 24
Tải về 1
797/BC-TCT 24/10/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 580/QĐ-UBND
Lượt xem: 51
Tải về 5
781/BC-UBND 19/10/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Nghệ An quý III/2023
Lượt xem: 144
Tải về 0
728/BC-TCT 29/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 9/2023
Lượt xem: 132
Tải về 0
703/BC-UBND 21/09/2023 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 123
Tải về 2
690/BC-UBND 20/09/2023 Công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 4
12345678910...