image banner
Tổng số: 2481
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
122-KH/TU 09/09/2022 Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Lượt xem: 116
Tải về 3
02/UBND-TTCH 07/02/2022 Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 650
Tải về 69
3139/QĐ-BCĐ 25/08/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 189
Tải về 7
3139/QĐ-BCĐ 25/08/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 208
Tải về 5
492/TB-BCĐ 25/08/2021 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/8/2021
Lượt xem: 151
Tải về 5
492/TB-BCĐ 25/08/2021 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/8/2021
Lượt xem: 162
Tải về 6
485/TB-BCĐ 20/08/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 175
Tải về 4
485/TB-BCĐ 20/08/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 186
Tải về 3
3011/QĐ.UBND 17/08/2021 Quyết định về việc phê duyệt Danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
Lượt xem: 424
Tải về 3
3011/QĐ.UBND 17/08/2021 Quyết định về việc phê duyệt Danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
Lượt xem: 220
Tải về 4
12345678910...