image banner
Tổng số: 187
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/2023/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 46
Tải về 4
15/2023/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 32
Tải về 5
16/2023/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 26
Tải về 0
50/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 68
Tải về 10
52/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 27
Tải về 2
53/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 34
Tải về 3
54/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 34
Tải về 4
55/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2)
Lượt xem: 37
Tải về 5
56/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Lượt xem: 39
Tải về 5
57/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết sửa đổi Mục I Phụ lục 01 và Phụ lục 2.1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn và giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 21
Tải về 2
12345678910...