image banner
Tổng số: 97
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 51
Tải về 28
44/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 và điều chỉnh tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022, năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về 27
45/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 56
Tải về 18
46/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 51
Tải về 17
47/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 121
Tải về 26
48/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương
Lượt xem: 68
Tải về 10
49/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn Ngân sách Trung ương năm 2022
Lượt xem: 58
Tải về 6
50/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 77
Tải về 13
51/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 72
Tải về 11
52/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án
Lượt xem: 196
Tải về 11
12345678910