image banner
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 3780/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Hồng Vinh
Tài liệu đính kèm 3780_2022113010272444644020221638054457552508277.pdf
Tổng số: 18028
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
352/KH-UBND 25/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
354/KH-UBND 25/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 9
Tải về 0
1467/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định về việc ban hành phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
1471/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 11
Tải về 0
3998/UBND-KSTT 25/05/2023 Công văn về việc kết nối với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến
Lượt xem: 8
Tải về 0
348/CĐ-UBND 25/05/2023 Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 7
Tải về 3
351/KH-UBND 25/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 6
Tải về 0
350/BC-TCT 25/05/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2023
Lượt xem: 9
Tải về 1
1479/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 2
Tải về 0
3952/UBND-TH 24/05/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 904-TB/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 16
Tải về 1
12345678910...