image banner
Công văn về việc tham mưu tuyên truyền Chương trình giao lưu "Cảnh sát Biển Việt Nam và những người bạn"
Số ký hiệu văn bản 9362/UBND-NC
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tham mưu tuyên truyền Chương trình giao lưu "Cảnh sát Biển Việt Nam và những người bạn"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Đinh Hồng Vinh
Tài liệu đính kèm 9362151835_2022112504180783283638052261402541147.pdf
Tổng số: 18989
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/CĐ-UBND 22/09/2023 Công điện về việc triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 3
Tải về 1
3018/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
3005/QĐ-UBND 21/09/2023 Quyết định phê duyệt Đề án "Đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025"
Lượt xem: 19
Tải về 0
705/KH-UBND 21/09/2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 21
Tải về 0
698/KH-UBND 21/09/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng interne" trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023"
Lượt xem: 31
Tải về 0
7998/UBND-NC 21/09/2023 Công văn về việc tăng cường chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 22
Tải về 1
2999/QĐ-UBND 21/09/2023 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 3
Tải về 0
690/BC-UBND 20/09/2023 Công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 2
7864/UBND-NC 19/09/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP
Lượt xem: 28
Tải về 0
7876/UBND-TH 19/09/2023 Công văn về việc chuẩn bị các nội dung họp báo KTXH Quý III năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về 0
12345678910...