image banner
Công văn về việc kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
Số ký hiệu văn bản 1782/UBND-TD
Ngày ban hành 18/03/2022
Ngày hiệu lực 18/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Người ký duyệt Đinh Hồng Vinh
Tài liệu đính kèm 1782152024_202203180331364504520220318033143154_Signed637832694794558012.pdf
Tổng số: 15024
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1827/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020 và 2021
Lượt xem: 27
Tải về 0
07/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn và cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 3
Tải về 0
06/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ và giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 4
Tải về 0
05/2022/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 3
Tải về 0
04/2022/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên dịa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 3
Tải về 0
1825/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luyện (chồng là ông Nguyễn Đức Kiểm) , trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (lần 2)
Lượt xem: 33
Tải về 0
433/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 27
Tải về 0
4593/UBND-KSTT 24/06/2022 Công văn về việc triển khai công tác tuyên truyền Đề án 06/CP
Lượt xem: 39
Tải về 2
1801/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ đất san lấp Động Kiệt xã Đại Sơn và Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 44
Tải về 0
1799/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ rú Vàng tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 60
Tải về 2
12345678910...