image banner
Tổng số: 161
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1827/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020 và 2021
Lượt xem: 56
Tải về 0
09/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022
Lượt xem: 24
Tải về 3
08/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 21
Tải về 5
1354/QĐ-UBND 18/05/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc xã Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ đã có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 1
1319/QĐ-UBND 16/05/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Đàn đã có thành tích trong phong trào thi đua 'Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về 0
1225/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới"
Lượt xem: 142
Tải về 0
1041/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2021 cho các cá nhân, tập thể xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu
Lượt xem: 177
Tải về 0
995/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới"
Lượt xem: 135
Tải về 1
913/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2021 cho các tập thể và cá nhân thuộc các xã: Giang Sơn Tây, Đại Sơn, Hồng Sơn thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 186
Tải về 1
712/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới' cho cá nhân và tập thể xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 170
Tải về 0
12345678910...