Số/Ký hiệu: 1819/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26/10/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm