Số/Ký hiệu: 714/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/05/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm