Số/Ký hiệu: 9472/VPCP-KGVX
Ngày ban hành: 16/11/2015
Người ký: Lê Mạnh Hà
Trích yếu: Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm